Алтран шаргалтах шүйтэн элсийг хурууныхаа завсраар урсган суухдаа, өөрийгөөэлсэн цаг мэтээр төсөөлнө. Би ийм л үед цаг хугацааг атгачихсан юм шиг гэгэлзэн суудаг даа...

Sunday, March 27, 2011

Дүлий болсон ч мартахгүй, зүрхний хэмнэлийг минь илэрхийлдэг дуунууд


No comments:

Post a Comment